Tjänster
Från idé till verklighet!
Top Floors projekt omfattar arkitektur, inredning, design, formgivning, grafisk design och kommunikation. Våra kunder är start-ups, fristående verksamheter, internationella kedjor, offentliga miljöer och fastighetsägare.

Våra lösningar har alltid ett kommersiellt fokus med avsikt att öka din lönsamhet. Vi håller i allt det praktiska så att du kan ta hand om dina affärer under tiden. Vi har lång erfarenhet av att skapa en budget och tidsplan som hålls och har genomfört många framgångsrika koncept.

Självklart är du välkommen att anlita oss även för delar av ditt projekt såsom;

Designförslag, Gestaltningsförslag
Grafisk design
Formgivning av inredning, möbler, produktställ
Inredningskoncept
Planlösningar, lokalanpassningar
Ombyggnation och tillbyggnad
Areamätning
Bygglov, bygghandlingar

Arbetsprocess

1
Idé och förstudier
Vi träffas och du berättar om ditt projekt och vad du önskar göra. Baserat på det gör vi förstudier, undersöker marknaden och håller workshops för att få rätt underlag till ett riktigt bra och tilltalande inredningskoncept.
2
Design
Efter analyser och undersökningar börjar vi med de kreativa lösningarna. Vi stämmer hela tiden av med dig för att utveckla ett tydligt inredningskoncept som lyfter ditt varumärke.

Våra presentationer i 3D-visualiseringar, planritningar, materialprover och moodboards gör att du får en tydlig bild över hur det kommer att se ut och vilken känsla konceptet förmedlar.
3
Tillverkning
När vi är överens om konceptet påbörjas konstruktions- och arkitektritningar för tillverkning och ombyggnation.

Vi sluter avtal och tar in offerter från vårt nätverk av leverantörer. När allt är godkänt läggs order, och inredningen börjar tillverkas.
4
Ombyggnation
Dina lokaler byggs om och inredningen monteras. Inredningsarkitekt och byggprojektledare är med genom hela ombyggnationen så att den sker enligt god hantverkssed och så att tidsplan och budget hålls.

Vi har långvariga relationer med pålitliga leverantörer. För dig innebär det prisvärda lösningar med hög kvalitet och säkra leveranser.
5
Verklighet
Projektet är klart för besiktning. Efter godkänd besiktning kan du inviga din nya verklighet.

Vi erbjuder dig en utvärdering av projektets alla faser för att kontrollera att allt gått som planerat. På så sätt säkerställer vi att målet är nått.