Örebro Bostäder (ÖBO)
Kort fakta
  • Kundnamn Örebro Bostäder (ÖBO)
  • Adress -
  • Uppdrag -
  • Tjänster -
  • Area -
Om ÖBO
ÖrebroBostäder AB är Örebro’s kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Bostadsföretaget har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler runtom hela kommunen. ÖBO:s affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler, med bredd och variation i god boendemiljö.